Kaskaivo Resort AB är ett litet företag som vill tillgängliggöra Kvikkjokk för besökare under årets alla årstider. I dagsläget erbjuder vi två stugor för uthyrning men kan även hjälpa Er att förmedla kontakt med aktivitetsföretag som erbjuder aktiviteter både sommar och vinter.

Pia har sina rötter i Kvikkjokk, på sin mammas sida, och har tillbringat alla lov och helger i byn under sin uppväxt. Hon trivs här både sommar som vinter även om vårvintern med skoterkörning är den absolut viktigaste årstiden. Pia har fyra flickor som givetvis också har en stor kärlek till byn även om det forfarande är mycket annat som lockar. Men under skotersäsongen hakar de också på utan att tveka.

Robert är född och uppvuxen i Vuollerim, ca 40 km SÖ om Jokkmokk. Hans familj tillbringade även de vinterloven i Kvikkjokk, i en hyrd stuga, och ägnade sig även de åt skoterkörning och fiske. Robert har två utflugna söner och förhoppningen är att även de ska hitta till Kvikkjokk nån gång ibland.